Máme rádi naše město, víc než si myslíte

Máme rádi naše město, víc než si myslíte

09.09.2010

Volební program TOP 09 v Karviné

Máme rádi naše město, víc než si myslíte

Volební program TOP 09 v Karviné

 Program TOP 09 Karviná do podzimních komunálních voleb 2010 

 

Máme rádi naše město, víc než si myslíte....

  

CHCEME SE UCHÁZET O VAŠI DŮVĚRU 

MĚSTO JAKO DOBRÝ HOSPODÁŘ

 •  Zavedeme elektronický systém pro zadávání, kontrolu a vyhodnocování veřejných zakázek a učiníme tak proces hospodaření města s veřejnými penězi transparentní

 • Na základě auditu zpracujeme plán úsporných rozpočtových opatření

 • Zajistíme větší příliv národních a evropských financí pro Karvinou

 • Budeme hospodařit s vyrovnaným městským rozpočtem

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Prosadíme vybudování obchvatu Karviné, který odkloní těžkou dopravu a přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě

 • Připravíme a zavedeme systém dotací na výměnu zastaralých zdrojů vytápění rodiných domků za nové, šetrné k životnímu prostředí

 • Podpoříme ve větší míře třídění primárního komunálního odpadu

 • Snížíme ceny za odvoz tříděného komunálního  odpadu

 • Podpoříme vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů /KIC/ v Karviné spolu s omezením výkonu dosavadních energetických zdrojů TEPLÁRNY Karviná a TEPLÁRNY ČSA

 • Snížíme ceny za teplo pro občany města Karviná

 • Instalace nejmodernějších technologií v KIC bude pod přísnou veřejnou kontrolou

 • Připravíme a zajistíme realizaci protipovodňových opatření na řece Olši ve Starém Městě, Fryštátě a Ráji ve směru Český Těšín s cílem zajistit příjezd do Karviné v průběhu povodní

 • Získáme finanční prostředky pro zefektivnění fungování integrovaného záchranného systému v době krizových situací 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • Podpoříme vznik nových pracovních míst v Průmyslové zóně Karviná – Staré Město

 • Budeme intenzivněji rozvíjet spolupráci jak s významnými zaměstnavateli v regionu, tak s malými a středními podnikateli a živnostníky z Karviné a okolí s cílem zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí ve Karviné

 • Podmínkou realizace KIC bude oslovení místních firem investorem v rámci výběrových řízení souvisejících s realizací této stavby

 • Na trhu práce nabídneme 20 – 30 trvalých pracovních míst v nově vybudovaném KIC

 • Vytvoříme systém pro motivaci rozvoje malého a středního podnikání na území města 

SOCIÁLNÍ A NEZISKOVÁ OBLAST

 • Vytvoříme podmínky pro plnohodnotný život seniorů

 • Podpoříme rozvoj domovů důchodců formou grantů

 • Podpoříme aktivity neziskových organizací působících ve městě formou grantů

 • Formou městských grantů podpoříme další rozvoj hospicové péče

 • Podpoříme rozvoj jeslí a mateřských škol formou grantů

 • Zavedeme systém důsledné kontroly plnění podmínek nároku na dávky a zvýšíme efektivitu práce všech článků sociálního systému ve městě

 • Pomůžeme v boji s prací „ načerno“ a účast ve výběrových řízeních podmíníme prokázáním transparentního systému zaměstnávání u všech zájemců

 • Chceme, aby pracující občané jako řádní daňoví poplatníci viděli, že příjemci sociálních dávek skutečně vykonávají služby potřebné pro společnost – zapojíme většinu práceschopného obyvatelstva pobírajícího dávky do veřejně prospěšných prací pro město

 • Prosadíme omezení herních automatů ve městě a vytlačíme je za hranice Karviné

 • Budeme podporovat obnovu bytového fondu 

VZDĚLÁNÍ A UPLATNĚNÍ

 • Podpoříme vzdělávání v technických oborech

 • Podpoříme zřízení nových oborů Obchodně podnikatelské fakulty Karviné Slezské Univerzity v Opavě se zaměřením na cestovní ruch a lázeňství

 • Zejména mladé lidi budeme motivovat k tomu, aby z Karviné neodcházeli za prací a lepší životní perspektivou jinam

 • Zvýšíme aktivní zapojení obyvatel do dění ve městě a jejich informovanost,, u klíčových témat budeme prosazovat konání referend

 • Zajistíme další rekonstrukce, modernizace a rozvoj školských zařízení v majetku města s maximálním využitím dotací

 • Povedeme aktivní kampaň proti prodeji alkoholu a tabákových výrobků mladistvým

DOPRAVA A BEZPEČNOST

 • Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Ministerstvem dopravy prosadíme přípravu a realizaci obchvatu města

 • Vytvoříme nová parkovací místa na sídlištích Hranice, Mizerov, Nové Město a Ráj

 • Zabezpečíme opravy a rekonstrukce místních komunikací nejen v centru města

 • Zajistíme větší prevenci a nasazení městských policistů v oblastech s vyšší kriminalitou, tzn. hlavně v části Nové Město, se zaměřením na restaurace, kluby, herny a  diskotéky  v nočních hodinách 

KVALITNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

 • Budeme renovovat stará a vybudujeme nová dětská hřišťě na sídlištích a zajistíme bezpečná pískoviště pro děti

 • Zmodernizujeme stávající veřejná sportovišťě, rozšíříme rekreační cyklostezky a stezky pro inline bruslaře, vybudujeme další stezky pro pěší

 • Podpoříme kulturu, sportovní kluby a oddíly formou grantů

 • Podpoříme  talenty města formou osobních ohodnocení za reprezentaci města

 • Podpoříme rozvoj městského a lázeňského parku opravami stezek a umístěním nového městského mobiliáře

 • Podpoříme vznik „Pivních lázní“ v parku Boženy Němcové

 • Ve spolupráci s Lázněmi Darkov připravíme projekt kolonády mezi starými a novými lázněmi

 • Systematickou propagací zvýšíme turistický potenciál města Karviné

 

Kde se o nás dozvíte:  

web: www.karvina-top09.cz/

facebook: skupina TOP 09 Karvinsko

 

Kalendář

Srpen 2017

PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31